No hi ha cebes sense abelles

No té sentit intentar preservar una espècie vegetal sense alhora conèixer i preservar altres espècies de les què depèn. Observant l’inici de floració d’aquestes plantes de ceba de la varietat ‘de Berga’ he observat que el seu pol·linitzador...