Tant el patizon com el carbassó són grups de cultivars pertanyents a una mateixa espècie, Cucurbita pepo. El pol·len d’un cultivar és perfectament viable per fecundar òvuls de flors d’un l’altre cultivar i generar llavors híbrides intraespecífiques. Això és el què m’ha passat.